Fundacja Wspierania Kultury Gimnastycznej „Aktywna Przyszłość”

zaprasza
dzieci i młodzież do 18 roku życia na „Aktywne wakacje na trampolinach"

organizowane w ramach projektu "Lato w Mieście 2023".
Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

O zajęciach

Zajęcia odbywać się będą w Manii Skakania mieszczącej się przy
ul. Krochmalnej 13i w Lublinie​

Ważne informacje:

Zajęcia prowadzone będą podczas wakacji 2023.

Każdy z uczestników obowiązany jest do posiadania bądź też zakupienia w recepcji Parku Trampolin Mania Skakania skarpetek antypoślizgowych we własnym zakresie (koszt: 7 zł/para).

Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć grupa 55 osób, przy czym jedna osoba może skorzystać z więcej niż jednych zajęć.

Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Terminy Zajęć

LIPIEC

3 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –

10 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –

17 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –

24 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –

31 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –

SIERPIEŃ

7 sierpnia w godzinach 9:00 – 10:00 –

14 sierpnia w godzinach 9:00 – 10:00 –

16 sierpnia w godzinach 14:00 – 15:00 –

21 sierpnia w godzinach 9:00 – 10:00 –

23 sierpnia w godzinach 14:00 – 15:00 –

Dodatkowe terminy w ramach akcji „Lato w Mieście 2023” dofinansowanymi z PCPM

7 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –
14 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –
21 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –
28 lipca w godzinach 9:00 – 10:00 –
4 sierpnia w godzinach 9:00 – 10:00 –

9 sierpnia w godzinach 14:00 – 15:00 –

11 sierpnia w godzinach 9:00 – 10:00 –

18 sierpnia w godzinach 9:00 – 10:00 –

25 sierpnia w godzinach 9:00 – 10:00 –

Uczestnicy obowiązani są do przybycia na miejsce 10-15 min wcześniej w celu dopełnienia niezbędnych formalności oraz skorzystania z szatni.

ZAPISY

Na pierwsze zajęcia zapisy ruszą 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) od godz. 9:00, na każde kolejne zajęcia zapisy będą uruchamiane na tydzień przed zajęciami o godzinie 9:00. Zapisu będzie można dokonać za pośrednictwem formularza internetowego (klikając ikonę zapisz dostępną przy danym terminie zajęć).

Uwaga !
– formularz będzie aktywny dopiero w dniu rozpoczęcia zapisów (czyli tydzień przed każdymi planowanymi zajęciami).
– zapisu można dokonywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie (klikając ikonę zapisz dostępną przy danym terminie zajęć).

W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc formularz automatycznie
zostanie zablokowany.

Uwaga:
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

logo_do_zamieszczenia_na_stronie-12