Fundacja Wspierania Kultury Gimnastycznej „Aktywna Przyszłość”

zaprasza
dzieci i młodzież do 18 roku życia na „Ferie zimowe na trampolinach"

organizowane w ramach projektu "Zima w Mieście".
Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

O zajęciach

Zajęcia odbywać się będą w Manii Skakania mieszczącej się przy
ul. Krochmalnej 13i w Lublinie​

Ważne informacje:

Zajęcia prowadzone będą podczas ferii zimowych 2023.

Każdy z uczestników obowiązany jest do posiadania bądź też zakupienia w recepcji Parku Trampolin Mania Skakania skarpetek antypoślizgowych we własnym zakresie (koszt: 6 zł/para).

Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć grupa 55 osób, przy czym jedna osoba może skorzystać z więcej niż jednych zajęć.

Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Terminy Zajęć

16 stycznia w godzinach 13:00 – 14:00 – ZAPISY
18 stycznia w godzinach 13:00 – 14:00 – ZAPISY
20 stycznia w godzinach 13:00 – 14:00 – ZAPISY
24 stycznia w godzinach 13:00 – 14:00 – ZAPISY
26 stycznia w godzinach 13:00 – 14:00 – ZAPISY

Uczestnicy obowiązani są do przybycia na miejsce 10-15 min wcześniej w celu dopełnienia niezbędnych formalności oraz skorzystania z szatni.

ZAPISY

Na pierwsze zajęcia zapisy ruszą 5 stycznia 2023 r. od godz. 10:00, na
każde kolejne zajęcia zapisy będą uruchamiane na tydzień przed zajęciami
o godzinie 10:00. Zapisu będzie można dokonać za pośrednictwem
formularza internetowego.

Uwaga !
– formularz będzie aktywny dopiero w dniu rozpoczęcia zapisów.
– zapisu można dokonywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie.

W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc formularz automatycznie
zostanie zablokowany.

Uwaga:
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

logo_do_zamieszczenia_na_stronie-12